เซนเซอร์สมาร์ตวอตช์ จะทำงานได้แย่ลง หากผู้ใส่เป็นคนผิวดำหรือคนอ้วน

เซนเซอร์สมาร์ตวอตช์ จะทำงานได้แย่ลง หากผู้ใส่เป็นคนผิวดำหรือคนอ้วน

เซนเซอร์สมาร์ตวอตช์ จะทำงานได้แย่ลง หากผู้ใส่เป็นคนผิวด … Read more

สรรพากรสหรัฐฯ เตรียมใช้ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ ผู้จ่ายภาษีออนไลน์

สรรพากรสหรัฐฯ เตรียมใช้ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ ผู้จ่ายภาษีออนไลน์

สรรพากรสหรัฐฯ เตรียมใช้ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ ผู้จ่ายภาษี … Read more