สรรพากรสหรัฐฯ เตรียมใช้ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ ผู้จ่ายภาษีออนไลน์

สรรพากรสหรัฐฯ เตรียมใช้ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ ผู้จ่ายภาษีออนไลน์

สรรพากรสหรัฐฯ เตรียมใช้ระบบจดจำใบหน้าสำหรับ ผู้จ่ายภาษี … Read more