อย่างกับหลุดมาจากเกม “SPUR” หุ่นยนต์ 4 ขาติดอาวุธ

อย่างกับหลุดมาจากเกม “SPUR” หุ่นยนต์ 4 ขาติดอาวุธ

น้อยนักที่เราจะได้เห็นหุ่นยนต์ติดอาวุธ โดยส่วนมากนั้นทุ … Read more